پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام رهن، نگهداری

اخص

نگهداری رهن بعد از پرداخت دین، نگهداری رهن بعد از فسخ، نگهداری رهن به دَین دیگر

وابسته

رهن ( مرهون )

منابع

  • المهذب البارع جلد 2 : صفحه 494
  • تحریرالمجله جلد 1-2 : صفحه 304
  • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 3 : صفحه 346
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 15 : صفحه 158