پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

نگهداری رهن

وابسته

نگهداری رهن بعد از پرداخت دین

منابع

  • تحریرالمجله جلد 1-2 : صفحه 304