پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام میت، نگهداری

وابسته

مومیائی میت

== منابع ==[۱]