پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، نیابت در حج

وابسته

حج کافر، نیابت در حج کافر

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 17 : صفحه (356-357)
  • فوائد القواعد : صفحه 350
  • کشف اللثام (ط.ج) جلد 5 : صفحه 150
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 2 : صفحه 162