پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز عیدین، نیت جماعت امام

وابسته

نماز جماعت عیدین

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 265
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 317
  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 403