پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، نیت عبادت

وابسته

ضمیمه در نماز

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 145، 147