پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

نیت نماز

وابسته

قصر نماز، نیت اتمام نماز

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 158
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 3 : صفحه 104
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 231
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه 165، 166
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 6 : صفحه (13-14)، 15
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 124