پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

نیم خورده

اخص

به لحاظ دین:
نیم خورده کافر، نیم خورده مسلمان
به لحاظ محدث:
نیم خورده جنب، نیم خورده حایض بی مبالات، نیم خورده مستحاضه، نیم خورده نفسا
به لحاظ مصداق:
نیم خورده شراب خوار، نیم خورده مستضعف، نیم خورده ولد الزنا

وابسته

انسان ( فقه )، نیم خورده حیوان، وضو با نیم خورده انسان

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 1 : صفحه 420
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 10
  • المبسوط جلد 1 : صفحه 10
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 24 : صفحه 100
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 84
  • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 1 : صفحه 229
  • منتهی المطلب (ط ج) جلد 1 : صفحه 148