پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

سؤر حیوان: سؤر حیوان نجس العین، نجس و سؤر حیوان پاک، حتی حرام گوشت و مسخ شده بنابر مشهور پاک است. خوردن سؤر حیوان حرام گوشت جز گربه مکروه است. همچنین بنابر مشهور خوردن سؤر حیواناتی که گوشتشان مکروه است7) ر سؤر (.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 409

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام حیوان، نیم خورده

اخص

نیم خورده پرنده، نیم خورده حیوان نجاست خوار
به لحاظ حلیت:
نیم خورده حرام گوشت، نیم خورده حلال گوشت، نیم خورده مکروه گوشت

وابسته

حیوان ( فقه )، غسل با نیم خورده، نیم خورده انسان، وضو با نیم خورده حیوان

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 1 : صفحه 420
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 10
  • المقنعة : صفحه 65
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 24 : صفحه 104
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 1 : صفحه 284
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 409
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 84
  • منتهی المطلب (ط ج) جلد 1 : صفحه 148