پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام ارتداد، نیم خورده کافر

وابسته

مرتد ( فقه )

منابع

  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 179