پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

نیم خورده حرام گوشت

وابسته

گربه

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 1 : صفحه 6