پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نی ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

قصب

اعم

چوب

وابسته

پرچین، خلال با نی، ذبح با نی، طهارت ساختمان با خورشید

منابع

  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 30