پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

هبه زوجه

وابسته

نفقه زوجه ( فقه )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 31 : صفحه 342