پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

هزینه ( فقه )

وابسته

بیت المال ( فقه )، زندانی ( فقه )

منابع

  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 3 : صفحه 1615