پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

واجبات

اخص

اقدام فقها برای تشکیل حکومت، تجهیز میت، تحمل شهادت، تشکیل حکومت اسلامی، دفن میت، شهادت ( گواهی )

وابسته

اجاره بر واجبات کفایی، اجرت واجبات کفایی، تعلم واجب کفایی، واجبات عینی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه واجبات کفایی به زیرصفحه واجبات کفایی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 137
 • الفوائد الحائریة : صفحه 168
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 42 : صفحه 331
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 443
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 86
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 11 : صفحه 105، 451
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 130
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 158
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 502
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 12 : صفحه 514
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 263