پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

از شخص کافر و مرتد، وارث مسلمان و کافر باقی مانده است.

اعم

احکام کفار ( فقه )، وارث ( فقه )

وابسته

کافر ( فقه )، مرگ کافر، مسلمان ( فقه )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 364
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 39 : صفحه 16
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 34-2 : صفحه 64
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 473
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 13 : صفحه 22
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 17 : صفحه 33
  • مهذب الاحکام جلد 30 : صفحه 16، 19