پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «وجوب ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ضرورت ( فقه )

اعم

اباحه ( عام )

اخص

ضرورت استمرار اجرای احکام، ضرورت تداوم رهبری الهی، ضرورت ولایت وحکومت فقها در عصر غیبت، وجوب احرام از میقات، وجوب اطاعت پیامبر(ص)، وجوب افتاء، وجوب تقلید، وجوب حجاب، وجوب عهده داری مقام ولایت، وجوب عینی ( فقه )، وجوب فوری، وجوب قبول ولایت فقیه، وجوب کفایی ( فقه )، وجوب نفقه زوجه
به لحاظ تجهیز میت:
وجوب تکفین، وجوب دفن میت
به لحاظ سیاسات:
وجوب پرداخت دین، وجوب تحمل شهادت، وجوب تشکیل حکومت، وجوب شهادت، وجوب قضاوت
به لحاظ عبادات:
وجوب قربانی، وجوب متابعت ماموم
به لحاظ عبادت:
وجوب زیارت ائمه ( ع )، وجوب عبادات ( فقه )، وجوب غسل
به لحاظ عقد:
وجوب تسلیم عوضان، وجوب جزیه، وجوب مهادنه، وجوب وصیت، وجوب وفا به شرط

وابسته

اجتماع وجوب و استحباب، استحباب ( فقه )، استقرار وجوب، تزلزل وجوب، حرمت ( حکم تکلیفی )، کراهت ( فقه )، مباحات ( فقه )، نهی از منکر واجب

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه وجوب ( فقه ) به زیرصفحه وجوب ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • البیان فی تفسیرالقرآن : صفحه 346
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 95
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 42 : صفحه 368
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه (484-485)
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه 5، 64
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 465
  • مهذب الاحکام جلد 24 : صفحه 30