پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز

وابسته

وجود خارجی نماز

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 10