پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، وصیت ( فقه )

اخص

وصیت ذمی
به لحاظ دین موصی له:
وصیت کافر بر کافر، وصیت کافر بر مسلمان
به لحاظ قرابت باموصی له:
وصیت کافر بر اهل بیت، وصیت کافر بر ذریه
به لحاظ موصی له:
وصیت کافر بر امور خیر، وصیت کافر بر فقیر

وابسته

کافر ( فقه )، وصیت بر کافر، وصیت به کافر

منابع

 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 299
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 62
 • تحریرالاحکام (ط ج) جلد 2 : صفحه 228
 • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 389
 • ترجمه شرایع الاسلام جلد 1-2 : صفحه 134
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10 : صفحه 73
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه (320-321)
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 12 : صفحه 22، 127، 155، 166، 208
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 34-1 : صفحه 343، 359، 368
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2 : صفحه 80
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 89
 • معجم المغنی فی الفقه الحنبلی جلد 2 : صفحه 1023، 1028