پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

کسی که موی جلوی سر او ریخته باشد.

اعم

وضو ( فقه )

وابسته

اَنزَع، وضوی اغم

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 1 : صفحه 152
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 213
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 2 : صفحه 147
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 36
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 322