پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

وضو با آب غصبی

وابسته

وضوی عمدی با آب غصبی

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 26
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 410