پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

تصرف در مغصوب، وضو ( فقه )

اخص

وضو با غصبیت بعض آب، وضوی اتباع غاصب از نهر بزرگ، وضوی غاصب از نهر بزرگ
به لحاظ عمد و غیر عمد:
وضوی جهلی با آب غصبی، وضوی عمدی با آب غصبی، وضوی نسیانی با آب غصبی

وابسته

آب غصبی، آب وضو، اذن مالک، تصرف در آب نهر بزرگ، توجه به غصبیت آب وضو، خشک کردن آب غصبی وضو، رجوع مالک از اذن بعد وضو، شک در رضایت مالک بعد وضو، علم اجمالی به اذن مالک برای وضو، غصبیت آب وضو، نصب پمپ آب بدون مجوز، وضو با آب رد شده از مکان غصبی، وضوی زندانی، وضوی مأذون در تخلّی، وضوی مستلزم تحریک مغصوب

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 26
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 3 : صفحه (303-304)
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 12 : صفحه 232
  • عدة الاصول (ط.ق) جلد 2 : صفحه 100
  • قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 302
  • کتاب الصوم-الاول (جزء12) : صفحه 17
  • کشف اللثام (ط.ج) جلد 4 : صفحه 417
  • محاضرات فی اصول الفقه جلد 4 : صفحه 295، 296، 297، 303
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 407، 412
  • نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام جلد 1 : صفحه 528