پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

وضو با آب غصبی

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 420