پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

وضو با نیم خورده

اخص

وضو با نیم خورده پرنده
به لحاظ حلیت و حرمت:
وضو با نیم خورده حرام گوشت، وضو با نیم خورده حلال گوشت

وابسته

نیم خورده حرام گوشت، نیم خورده حیوان، نیم خورده حیوان نجاست خوار، وضو با نیم خورده انسان

منابع

  • رسائل المرتضی جلد 3 : صفحه 23
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 1 : صفحه 140
  • مشارق الشموس جلد 1 : صفحه 187
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه (314-318)