پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

وضو با نیم خورده انسان

وابسته

نیم خورده ولد الزنا

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 68