پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

شرایط اذان، شرایط اقامه، شرایط نماز ( فقه )، وَقْت

اخص

وقت نیت نماز
به لحاظ ابتداءوانتهاء:
آخر وقت نماز، اول وقت نماز
به لحاظ احکام تکلیفی:
وقت نماز مستحب، وقت نماز واجب
به لحاظ اختصاص:
وقت مختص نماز، وقت مشترک نماز
به لحاظ اختیار:
وقت اختیاری نماز، وقت اضطراری نماز
به لحاظ عذر:
وقت نماز مختار، وقت نماز معذور
به لحاظ فضیلت:
وقت إجزای نماز، وقت فضیلت نماز
به لحاظ نوع:
وقت نماز احرام، وقت نماز طواف

وابسته

آیه وقت، اتحاد وقت نماز، اجاره در وقت نماز، احتشاء حایض، اخلال در وقت نماز، ادراک نماز جماعت، ادراک وقت نماز، اذان بعد از وقت، اذان در تنگی وقت، اذان قبل از وقت، اسلام در وقت نماز، اعتماد به اذان، اعلام اوقات شرعی از رسانه، افاقه بی هوش، افاقه مجنون در وقت نماز، اقتدای شاک در نماز، برگشت از سفر، بلوغ در وقت نماز، تقلید در وقت نماز، تنگی وقت نماز، حیض قبل از وقت نماز، دفن میت در وقت نماز، ذکر نفسا وقت نماز، زوال عذر در وقت نماز، سفر در وقت نماز، شک بعد وقت نماز، شک در انجام نماز در وقت، شک در دخول وقت نماز، شک در نماز خارج از وقت، شک در نماز در وقت، شک در وقت نماز، شهادت دو عادل به وقت نماز، شهادت یک عادل به وقت نماز، صدای خروس، طهارت از حیض وقت نماز، طهارت از نفاس وقت نماز، طهارت مسجد در وقت نماز، ظن به دخول وقت نماز، ظهور خلاف در نماز، ظهور خلاف در وقت نماز، عجز از وقت نماز، عذر بعد از وقت نماز، علائم وقت نماز، علم به وقت نماز، نماز ( فقه )، نماز آخر وقت، نماز اوّل وقت، نماز با درک یک رکعت، نماز بعد از وقت، نماز در تنگی وقت، نماز قبل از وقت، نیت وقت نماز، ورود وقت در اثنای نماز، ورود وقت نماز، وسعت وقت نماز، وضو قبل از وقت، وضوی حایض وقت نماز، وضوی مستحاضه بعد از وقت، وضوی نفسا در وقت نماز، وقت اذان

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه وقت نماز به زیرصفحه وقت نماز/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • البیان فی تفسیرالقرآن : صفحه 75
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 475، 499
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 96
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 2 : صفحه 362
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 27 : صفحه 61
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 44 : صفحه 104
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 7 : صفحه 170
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 140، 276
 • توضیح المسائل مراجع جلد 1 : صفحه 422، (432-433)
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 11، 29
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 7 : صفحه 71، 123، 257
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه 77
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 147
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 5 : صفحه 589
 • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 34، 36
 • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 19، 75