پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

وقت نماز یومیه

اخص

وقت نماز عصر جمعه، وقت نماز عصر مسافر
به لحاظ ابتداءوانتهاء:
آخر وقت نماز عصر، اول وقت نماز عصر
به لحاظ اختصاص:
وقت مختص نماز عصر، وقت مشترک نماز عصر

وابسته

تنگی وقت نماز عصر، روایات اَقدام، روایات ذراع، روایات قامت و قامتین، روایات مثل و مثلین، عدول از نماز لاحق به سابق، نماز عصر

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 484
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 7 : صفحه 173
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 137
  • توضیح المسائل مراجع جلد 1 : صفحه 423
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 7 : صفحه (74-75)، 312
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 138
  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه (36-38)، (51-54)