پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، وقف مسلمان

اخص

وقف مسلمان بر خویشاوند کافر
به لحاظ نوع کافر:
وقف مسلمان بر حربی، وقف مسلمان بر ذمی

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 22 : صفحه 192
  • المراسم العلویة : صفحه 201
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 12 : صفحه 79، 109، 334
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 34-1 : صفحه 58
  • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 6 : صفحه 261، 298