پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام محجور علیه، ولایت ( فقه )

اخص

ولایت بر سفیه، ولایت بر کودک، ولایت بر مجنون، ولایت بر مفلس، ولایت بر میت

وابسته

اتحاد دین ولی، متولی اموال محجور علیه

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 22 : صفحه 417
  • تحریرالمجله جلد 2-1 : صفحه 163
  • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 3 : صفحه 377
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 103
  • ریاض المسائل جلد 5 : صفحه 390
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 34 : صفحه 288
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37 : صفحه 53
  • شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 354
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 161
  • منهاج الصالحین جلد 2 : صفحه 181، 203