پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، ولای ضامن جریره

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 30 : صفحه (239-240)