پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ولیمه به دوست» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ولیمه مأدبه

اعم

ولیمه ( عمل )

وابسته

دوست ( فقه )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 29 : صفحه 51
  • شرح الازهار جلد 4 : صفحه 104