پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

اولیاء تصرف: افراد دارای ولایت تصرف.

اولیای تصرف عبارتند از افرادی که صاحب ولایت بر تصرف در اموال، حقوق و حتی نفوس در برخی از اولیا مانند پیامبر و أئمّه علیهم السّلام می‌باشند.

اولیای تصرف به معنای خاص، پدر (--' پدر) و جدّ پدری (--' جدّ) است و به معنای عام، کسانی هستند که از جانب شرع مقدّس در مواردی ولایت تصرف به آنان داده شده است مانند پیامبر و امامان علیهم السّلام (--' أئمّه) ، ولیّ فقیه (--' ولایت فقیه) ، قاضی (--' قضاوت) ، وصیّ (--' وصیّت) ، وکیل (--' وکالت) ، قیِّم (--' قیمومت) و عدول مؤمنین (--' عدول مؤمنین) .

(--' ولایت.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 724

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ولی ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اولیا، اولیاء تصرف، من لهم الولایه

اعم

انسان ( فقه )

اخص

حاکم شرع ( عام )، معصوم ( ع )، ولی مجنون، ولی منصوب، ولی یتیم
به لحاظ اولیاء:
پدر ( فقه )، جد، سرپرست بیت المال، سرپرست حجاج، قَیِّم ( فقه )، متولی، مولی ( سید )، وصی ( فقه )
به لحاظ شرعی بودن:
ولی شرعی، ولی غیر شرعی
به لحاظ متعلق:
ولی احرام کودک، ولی حج کودک، ولی دم ( فقه )، ولی عقد نکاح
به لحاظ مولی علیه:
ولی زوجین، ولی محجور علیه، ولی میت

وابسته

اجاره ولی، اجازه ولی ( فقه )، احرام ولی، احکام ولی، اذن ولی، ارتداد ولی، اقرار ولی، اِخبار ولی، بلوغ ولی، بیع ولی، تسلیم کفاره به ولی، تصرف ولی، تعریف لقطه ( فقه )، تقاص ولی، خمس ولی، دعوی ولی، رشد ولی، رمی جمرات ولی، رهن ولی، سعی ولی، شرایط ولی، شفعه ولی، صلح ولی، ضمان جریره ولی، ضمان ولی، طلاق خلع ولی، طلاق ولی، عدالت ولی، غسل میت توسط ولی، فسق ولی، قرض ولی، قسم ولی، قضاوت ولی، نکاح با غیبت ولی، نکاح در عده توسط ولی، نماز ولی بر میت، نیابت ولی، وصیت ولی، وکالت ولی، ولی شرعی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ولی ( فقه ) به زیرصفحه ولی ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 372
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 17 : صفحه (238-239)
  • عوائد الایام : صفحه 186
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 724
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 2 : صفحه 126
  • مهذب الاحکام جلد 12 : صفحه 29