پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، وکالت در عقد ( فقه )

اخص

وکالت مستاجر در تجدید اجاره

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 211
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 16 : صفحه 20
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-1 : صفحه 15، 16
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 83