پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام خمس، وکالت در عبادات مالی

اخص

وکالت در اخراج خمس، وکالت در قبض خمس

وابسته

خمس ( عمل )

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 22 : صفحه 40
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 214
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 5 : صفحه 505
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 9 : صفحه 515