پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، وکالت ( فقه )

اخص

به لحاظ دین موکل علیه:
وکالت کافر علیه کافر، وکالت کافر علیه مسلمان
به لحاظ دین موکل له:
وکالت کافر برای کافر، وکالت کافر برای مسلمان
به لحاظ متعلق:
وکالت کافر در ذبح، وکالت کافر در نکاح
به لحاظ نوع کافر:
وکالت حربی، وکالت کافر کتابی، وکالت مرتد

وابسته

کافر ( فقه )، موکل کافر، وکالت مسلمان، وکیل کافر

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 22 : صفحه 61
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 40
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 197
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 16 : صفحه 5
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 16 : صفحه 851