پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
رده:قرائات و قراء
17 May 2016 12:30:40  + Modification date
این خصوصیت یک خصوصیت ویژه در این ویکی است.
علوم قرآن (حوزه اصلی)  + Subcategory of
این خصوصیت یک خصوصیت ویژه در این ویکی است.
86،776  + کد رده
خصوصیاتی که به اینجا پیوند دارند مخفی کن 
رده‌ها قرائات و قراء +
Subcategory of
این خصوصیت یک خصوصیت ویژه در این ویکی است.
رده:قرائت قرآن ( علوم قرآنی ) + , رده:قرّاء +
 

 

نام صفحه‌ای را که می‌خواهید مرور کردن را از آن شروع کنید، وارد کنید.