پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اِلحاح: اصرار و پافشاری در خواستن چیزی.

به مناسبت در باب‌های صلات و حج آمده است.

الحاح به هنگام دعا 1 به ویژه در خطبه نماز استسقاء 2 (--' نماز باران) ، نزد قبر معصومان علیهم السّلام 3، کنار حَطیم (--' حطیم) 4، و در دور هفتم طواف نزد مستجار 5 (--' مستجار) مستحب است.

1 - کشف الغطاء 3 519.

2 - جواهر الکلام 12 150.

3 - 20 102.

4 - السرائر 1 615.

5 - الکافی فی الفقه 2.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 638

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «پافشاری در دعا» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

الحاح در دعا ( فقه )

اعم

مستحبات دعا

وابسته

دعا ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه پافشاری در دعا به زیرصفحه پافشاری در دعا/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 638
  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه (152-153)