پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

پای حیوان

وابسته

پرنده، خارِ پشت پای پرنده

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 157