پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

پرداخت مالیات

وابسته

پرداخت مالیات به سلطان، فقیه ( فقه )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه (196-197)