پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

پرنده، حیوان حرام گوشت

اخص

بغاث، پرنده شکاری، جغد، حواصل، خفاش، طاووس، طوطی، کلاغ، لک لک

وابسته

ادرار پرنده حرام گوشت، بیع پرنده حرام گوشت، تخم پرنده حرام گوشت، علائم حرمت پرنده، مدفوع پرنده حرام گوشت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه پرنده حرام گوشت به زیرصفحه پرنده حرام گوشت/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.