پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

پزشک

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 79