پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «پسر زوجه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ربیب

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

نکاح با دختران ربیب

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 4 : صفحه 205
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 4 : صفحه 58