پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

پسر، میت مرد

وابسته

پسر زنده، قذف پسر میت