پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام قربانی، پشم حلال گوشت

وابسته

چیدن پشم قربانی حج، قربانی حج

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 19 : صفحه 211