پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

پوست حیوان

وابسته

بازار مسلمین، پوست بازار کفار

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 116
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 2 : صفحه 144
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 131