پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

پوست حیوان

وابسته

تکفین با پوست حلال گوشت، حیوان حلال گوشت

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 73