پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

پوست حیوان دریایی

وابسته

خزّ، نماز با خزّ

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 8 : صفحه 64، 87، 102