پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، پوست حیوان

وابسته

پوست بازار کفار، پوست در دست مسلمان

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 133
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 344
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 365
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه (323-329)