پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

پوست حرام گوشت، پوست حیوان خشکی

وابسته

سنجاب

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 8 : صفحه 96، 100