پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

انتفاع از نجاسات، پوشش ( عمل )

وابسته

نجاسات ( فقه )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 9